Medlemskap

Bærum Badmintonklubb er organisert under Oslofjorden Badmintonkrets og Norges Badmintonforbund. Deler av medlemsavgiften går til krets og forbund og dekker også spillerlisens med forsikring.

Bærum Badmintonklubb er drevet ev frivillige som påtar seg verv og representerer klubben. Klubben har en relativ lav kontingent og baserer seg på at medlemmene deltar på dugnad. Vi har vanligvis 2 søppeldugnader og vareopptelling i løpet av året og arrangerer en nybegynnerturnering for barn.

Vi setter pris på engasjement og håper du som medlem/forelder tar kontakt og spør hva du ellers kan bidra med. Vi er en liten, selvstendig klubb og som vanlig i organisert idrett, trenger vi noen til å organisere den.

Når forholdene tillater det (ikke pandemi/smittevern), kan foreldre gjerne overvære trening til barna. Kanskje vi spør deg om å hjelpe til med å sette opp nett, kaste baller, spille med noen av barna, telle en kamp etc. Så blir vi kjent med deg, og du blir kjent med badminton og klubben.

Lag nettstedet ditt med WordPress.com
Sett i gang